Terapi

Samtaleterapi


Går du rundt med en følelse af angst, uro eller bekymring indeni?


Står du midt i en livskrise?


Længes du efter at mærke en større grad af indre accept og frihed?


Har du måske grundlæggende svært ved at mærke ind i dig selv og få kontakt med, hvad der egentlig foregår?


Samtaleterapien hos mig tager udgangspunkt i det, der fylder i dig lige nu. Det kan være, du har helt konkrete vanskeligheder, du ønsker at arbejde med – fx familierelationer, problemstillinger i studie- og arbejdsliv, parforhold, følelse af mindreværd, generel tristhed eller angst.


Det kan også være, du bare har lyst til – via terapien – at give dig selv et rum i din hverdag til at blive klogere på dig selv på et dybere plan.


Jeg tilbyder en støttende og omsorgsfuld ramme, hvor du får mulighed for at åbne ærligt op for det, der føles vanskeligt. I terapien vil jeg hjælpe dig til at tage kvalificeret kontakt til dig selv og din indre virkelighed, som den er. Med andre ord vil jeg hjælpe dig til at mærke ind i dine følelser og lade den kontakt blive mere vejledende for dig. Både ift. det, du er fyldt af i nuet, og i forhold til dit liv i det hele taget.Kontakt med resurser og kvaliteter


Tit stemmer vores forestillinger om os selv ikke overens med virkeligheden, og vi kan have kørt os selv ud på et sidespor – i en ubalance – hvor vi på et dybere plan ikke er ærlige omkring, hvordan vi har det indeni.


Spaltningen mellem vores indre liv og ydre adfærd er måske noget, vi har vænnet os til at leve i. Eller måske registrerer vi slet ikke, den er der.


Vi kan i vores ubalance - og i vores vante måde at bruge os selv på - være mere eller mindre ramte af oplevelser i vores barndom og ungdom. Meget fra vores fortid falder dog væk og fylder mindre i os, hvis vi får kontakt med styrken i vores modne jeg. Det sted, hvor vi mærker vores resurser og dybereliggende kvaliteter - vores egentlige essens. Formål med terapien


I terapien vil det bl.a. være centralt at støtte din bevægelse hen i mod dette dybereliggende kvalitetsniveau i dig selv. Dette vil bane vej for større selvaccept og selvomsorg. Indre hårdhed og selvfordømmelse vil gradvist vige pladsen, når du får kontakt med en større følelse for dig selv – både for dine kvaliteter og resurser, men også for dine vanskeligheder.


Du vil i den proces bl.a. blive i stand til at udforske dig selv og de problematikker, du står i, fra et mere ærligt og ikke-fordømmende sted. Samtidig vil du med min støtte og mit konstruktive blik på din udvikling og det, du bringer op i terapien, få muligheden for at forandre og arbejde konkret med dine vanskeligheder hen imod en større grad af glæde, frihed og selvudfoldelse.


Formen


Terapiformen hos mig er samtaleterapi. Hvis du er interesseret i det, kan meditative øvelser også indgå som led i terapien – dette som en brugbar støtte ind i din proces.

 

Majken Kristine Gunge, Skelvej 7, 5610 Assens & Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg, E-mail: majkenkristine@gmail.com

Telefon: 61 70 90 64